Ajansımız Tosya Kapı sektörü firmalarına yönelik olarak, firmalarda sağlıklı bir ihracat yapısının temellerini oluşturmak ve ihracat konusunda stratejik bir yol haritasının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla İşletmelerin İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Export in Kastamonu Wood) projesini hayata geçirecektir.

Proje Tosya’da ağaç işlerinde faaliyet gösteren Tosya Ticaret ve Sanayi Odası veya Tosya Marangozlar Odasına  kayıtlı ihracat yapmak isteyen, yeni pazarlara açılmak isteyen firmaları hedeflemektedir.

İhracat Eğitimleri

Toplam 24 saat (6 gün) eğitim sağlanacaktır. Eğitimler 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitimlere firmalar toplu katılacaktır. Eğitimler ücretsiz olup Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Eğitime her firmayı temsilen iki kişi katılabilir. İki kişi katılım sağlanmak istenmesi durumunda katılımcılardan birinin firma çalışanı diğerinin ise firma ortağı olması beklenmektedir.


Eğitim tarihleri:

22 Nisan Pazartesi, 16:00-19:00

23 Nisan 2019 Salı, 9:30:-12:30, 14:00 -17:30

24 Nisan 2019, 16:00-19:00

25 Nisan 2019, 16: 00-19: 00

26 Nisan 2019, 16:00-19: 00

27 Nisan 2019, 9: 30-12: 30, 14: 00-17: 30


Eğitim konuları;

Dış ticarete yön veren kurumlar

Uluslararası ticarette teslim şekilleri

Satış Sözleşmeleri

Uluslararası ödeme şekilleri

İhracatta kullanılan belgeler

İhracatta sigorta kavramı ve sigorta belgeleri

Türkiye’de dış ticareti düzenleyen mevzuat

İhraç kayıtlı satış (3065 Sayılı KDV Yasası ilgili madde)

İhracatta fiyatlandırma ve teklif verme

Ticari istihbarat kanalları ve pazar araştırması

Örnek olay inceleme ve kapı ihracatında yaşanan sorunlar


İhracat Danışmanlığı

Eğitimlerin bitmesi akabinde Ajans eğitimi tamamlayan firmalar arasından istekli olan ve belirli kriterlere göre seçilen en fazla 5 firmaya danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Danışmanlık firmalar için birebir çalışma şeklinde toplam 7 günlük olacaktır. Eğitim sırasında toplam devamsızlık süresi 1 günü aşan firmalar bu hizmetten yararlanamazlar.

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak firmaların seçiminde yabancı dil bilen personel/firma ortağı bulunma durumu, yabancı dil bilen personel çalıştırma istek ve planı bulunma durumu, eğitime gösterilen ilgi ve katılım düzeyi, ihracat maliyetlerini karşılama konusunda isteklilik gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

Danışmanlık içeriği aşağıdaki hususları kapsamaktadır.

  • Kurumsal röntgen çekilmesi
  • Hedef pazar araştırması
  • Pazarlama karmasının(ürün, fiyat, dağıtım, tanıtım)belirlenmesi ve içeriklerinin oluşturulması(4P)
  • Hedef pazardaki potansiyel alıcı firmaların belirlenmesi

Bu kapsamda istekli firmalar aşağıda yer alan dış ticaret eğitimi soru formunu online olarak doldurmalıdırlar.

Eğitim sonunda Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 5 firmaya özel ihracat danışmanlığı hizmeti Ajans tarafından satın alınacaktır.  Belirlenen firmalarla Ajans arasında bir protokol düzenlenecektir.

Dış Ticaret Eğitimi Soru Formu
Soru 1. Firmanızın yasal unvanı Soru 2. Firmanızın hukuki durumu Soru 3. Firma merkezinizin meslek odasına kayıt yılı Soru 4. Firmanızın kanuni merkezi hangi ilde ? Soru 5. Firmanızın merkezinin kayıtlı olduğu il dışında şubesi varsa hangi ilde? yoksa boş bırakınız Soru 6. Firmanızın kayıtlı olduğu oda Soru 7. Firmanızın merkezinin kayıtlı olduğu il dışında showroomu varsa hangi il(ler)de? yoksa boş bırakınız Soru 8. Firmanızın tescilli marka(lar)sı varsa yazınız yoksa boş bırakınız. Soru 9. Firmanızın Ana Faaliyet Konusu (biliniyorsa NACE Kodu) nedir? Oda kayıt belgenizden bakabilirsiniz Ana faaliyet: Girişimin faaliyet konusu birden fazla ise ana faaliyet, gayri safi satış hasılatının en çok yaratıldığı faaliyettir. Birden fazla faaliyetin gayri safi satış hasılatı eşit ise en çok çalışanın yürüttüğü faaliyet ana faaliyettir. Soru 10. Firmanızın en son yıl gelir tablosuna yansıyan net satış(lar)ını yazınız Dikkat: İlgili yıl(lar)a ait Gelir Tablolarında yer alan Net Satışlar rakamlarını kullanabilirsiniz. Yıl:Tutar: Soru 11. Firmanızın mevcut çalışan sayısını yazınız Dikkat: Aylık ortalama ücretli çalışan sayısını belirlerken SGK Hizmet Listelerinden faydalanabilirsiniz. Sayı: Soru 12. Firmanızın bilançonuza yansıyan en son ihracat yaptığı yılı ve ihracat miktarını Türk Lirası cinsinden yazınız. İhracat yapmadıysanız boş bırakınız Dikkat: İlgili yıllara ait Gelir Tablolarında yer alan Yurtdışı Satışlar rakamlarından yararlanabilirsiniz. Yıl:Tutar: Soru 13. Firmanız aracılar yoluyla ihracat yaptı mı yaptıysa en son ihracat yaptığı yılı ve ihracat miktarını Türk Lirası cinsinden yazınız. Aracılarla ihracat yapmadıysanız boş bırakınız Dikkat: Tahmini bilgiler verebilirsiniz. Yıl:Tutar: Soru 14. Firmanız daha önce ithalat yaptıysa en son ithalat yaptığı yılı ve ithalat miktarını Türk Lirası cinsinden yazınız. İthalat yapmadıysanız boş bırakınız Dikkat: İlgili yıl(lar)a ait Gümrük Giriş Beyannamelerinden yararlanabilirsiniz. Yıl:Tutar: DİKKAT: Soru 15 cevaplanırken sadece firmanızın kendi ismi ile faturalandırarak yaptığı doğrudan satışların yanında distribütör, ihraç kayıtlı satış vb. üçüncü kişilerin aracılığıyla yapılan bütün satışlarınızı göz önünde bulundurunuz. Soru 15. Firmanızın ürettiği ürünlerin satıldığı ülkeleri yazınız. İhracat yapmadıysanız boş bırakınız 1. 2. 3. 4. 5. Soru 16. Firmanızın yeni hedeflediği yurt dışı pazarlar varsa hangi ülkelerdir? Yeni pazar hedeflemiyorsanız boş bırakınız Soru 17. İhracat teşvik veya desteklerinden yararlandıysanız yararlandığınız desteği yazınız Soru 18. İhracat teşvik veya destekleri DIŞINDA KUZKA veya başka bir kurumdan (TKDK,KOSGEB,Tarım İl Müdürlüğü vb.) daha önce mali destek aldıysanız destek aldığınız kurumu yazınız Soru 19. Yabancı dil bilen personel(ler)iniz var ise kimlik ve iletişim bilgilerini yazınız 1. Kişi Bilgisi: Yabancı Dil Bilgisi:A1/A2: Temel - B1/B2: Orta Düzey - C1/C2: Gelişmiş Düzey 2. Kişi Bilgisi: Yabancı Dil Bilgisi:A1/A2: Temel - B1/B2: Orta Düzey - C1/C2: Gelişmiş Düzey Soru 20. Eğitime katılmasını öngördüğünüz personelin(çalışan veya firma ortağı) bilgilerini yazınız 1. Kişi Bilgisi: Yabancı Dil Bilgisi:A1/A2: Temel - B1/B2: Orta Düzey - C1/C2: Gelişmiş Düzey 2. Kişi Bilgisi: Yabancı Dil Bilgisi:A1/A2: Temel - B1/B2: Orta Düzey - C1/C2: Gelişmiş Düzey